Кампания „Какъв ти е проблемът?” – 05-07.09.2016

Чрез кампанията младежи от Съвета предоставиха уникална възможност на всеки, който желае, да сподели своите мисли и желания, или с други думи да каже „какъв им е проблемът”. Идеалната цел, с която се ангажират младежите, е да спомогнат за решаването им.

За целта няколко поредни дни младежите се сблъскваха с мненията, настроенията, гледните точки и впечатленията на местните граждани. Тяхната цел бе да проучат и разпитат възможно най-много хора, за да могат в края да създадат профил на пазарджиклии, който им разкрива кои са проблемите им и какви неща ги интересуват.

В рамките на годината младежите се ангажираха да създадат механизми за разрешаването на най-наболелите проблеми на съгражданите си, като работят за тяхното имплементиране съвместно с Община Пазарджик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *