Обмен с Младежки център, Пловдив – 05-07.09.2017

 

Съветът за младежка политика гостува в Пловдив за тридневен обмен, организиран от ОП „Младежки център – Пловдив” , заедно с Лео клуб – Пловдив и PTPI – Пловдив. По време на престоя си участвахме в обсъждането на теми относно гражданското образование и младежкото включване и се включихме в обучение, свързано с развиването на лидерските умения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *