Служебен кабинет – 12.05.2021


Неволно, но в унисон със случващото се в страната и след изтичане на редовния мандат, ви представяме служебния кабинет на Съвета за младежка политика! 🗣 Това са президентът Йоана-Преслава Арабаджийска и членовете Мария Иванова и Антоан Атанасов, които бяха избрани, заедно с предходния президент Добрин Янков, да оглавяват Кабинета в тези малко по-странни времена. 👏🏼 Основната роля на нашия служебен кабинет – да продължи добрата работа на Съвета до редовни избори, във време, в което можем да работим нормално. ⏭ Пожелаваме им успех в тази не лека задача! 🙏🏻

П.П. За пръв път имаме жена Президент!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *