Управителен съвет

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Александър Иванов

E-mail: aleksandar.k.ivanov@gmail.com

Официална страница: http://www.aleksandarivanov.com