ДЕЙНОСТ

symbol consultancy

Консултативна дейност

Активната местна общност и по-осезаемото присъствие на гражданско общество биха били двигатели на създаването на политики и практики, отговарящи на нуждите на гражданите. Съветът за младежка политика цели адекватно да участва във взимането на различни управленски решения. Консултативната дейност гарантира пълна прозрачност и възможност на всички институции, организации и групи, представени в Съвета, заедно да се обединят около становища в сферата на младежките политики.

symbol education

Неформално образование

Прилагането на методи и практики, които развиват умения у млaдите, е от изключително значение за развитието на модерното общество. В Съвета за младежка политика вярваме, че получаването на неформално образование, различно от достъпното в институциите, спомага за разгръщане на пълния потенциал от качества, които ги подготвят за все по-конкуретния трудов пазар. Подобна своевременна намеса ще спомогне за устойчивото развитие на техните умения в начален етап, което би било основна предпоставка за тяхната успешна реализация в бъдеще.

symbol inclusuion

Младежко включване

Насърчаване на приобщаването на младите хора към взимането на решения и стимулирането на дейно участие към заобикалящите ги процеси символизира прогрес. Ученическите и студентските години, етап на активно развитие в живота на младежите, се характеризира с потенциал за добиване и развиване на богат арсенал от умения и знания. Стимулирането на по-активно участие на младите хора в обществото е една от основните задачи на Съвета за младежка политика. 

 ЗА НАС

 

Съвета за младежка политика събира екип от отговорни хора, които искат да създават промени. Целим да развиваме интересите и потребностите на младите хора. Стараем се да ги запознаваме с добрите практики във всички сфери на обществения живот, да съдействаме за решаването на проблемите им и да подпомагаме личностната им реализация и изява.

 

 

12059884_1042426369110239_439555384_o

 

 

 

 

 

"Дълбоко съм убеден, че младите хора трябва да бъдат все по-ангажирани към това да бъдат будни граждани. Това е пътят, чрез който можем да очертаем по свое желание контурите на времената, които предстоят и начинът, по който искаме да живеем."


Александър Иванов, председател на СМП

 

КОНТАКТ

Не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените социални мрежи или имейл.

 

E-mail: office@youthpolicy.bg