Кампания „Зелен рай” – 05.07.2016

Дългосрочната инициатива на Съвета за младежка политика, която предвижда дейности свързани с поддържането, опазването и развиването на градската среда и природата в региона. На 9 юли 2016 г. засадихме 14 дървета на пл. Васил Левски с цел създаване на парк и приятно място за отдих след години. Освен залесяването се проведе и информационна кампания, която визуализира резултатите от посадените дървета в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *