Какъв ти е проблемът? – 07.09.2019

Заедно с всичките игри и забавления на дневните дейности на Плюс Фестивал 2019 се проведе и второто издание на кампанията ни “Какъв ти е проблемът?”. Отново интервюирахме нашите съграждани относно проблемите, които срещат в Пазарджик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *