Катерене с Кауза – 05.08.2021


Заедно с Нешо Пелтеков ще изкачим най-високия връх на Европа – Елбрус (5, 642 м.)! 🙌

През следващите дни ще ви запознаем с пътя на Нешо до върха, а заедно с това ще обърнем внимание и на каузата на неговото катерене. ⬇️

👫 Работата на центровете за настаняване от семеен тип за деца с увреждания не е много популярна, но за сметка на това е изключително важна. До началото на пандемията Нешо, заедно с доброволци на Съвета за младежка политика ежеседмично посещаваха ЦНСТ, където научиха важността от контакта с тези деца.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *