Language cafe – 19.03.2022


Language Cafe е събитие, с което целим да упражняваме своя английски език! Целта е да направим това на по чаша кафе, в разчупена и неформална обстановка, за да може да използваме езиковите си умения в реална среда. Съчетаваме полезното с приятното!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *