Посещение селищната могила в с. Юнаците – 18.09.2022


На 18-и септември посетихме селищната могила „Юнаците”! Регионален исторически музей в Пазарджик спечели проект за модернизиране на Археологическата зала и ни поканиха за партньор. Стартихаме като се запознахме с археологията и историята на нашия регион, с посещението на могилата, позната още като “Градът на птиците”. Благодарим за гостоприемството на Камен Бояджиев и на целия екип!

#youthpolicy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *